W dniu 23 kwietnia w klasach 4c i 7a odbyły się zajęcia on-line przeprowadzone przez funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Policji w Kielcach. Czwartoklasiści przypominali zasady prawidłowego i bezpiecznego poruszania się po drodze, natomiast siódmoklasiści zasady udzielania pierwszej pomocy 🚑🚑🚑.