Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 9 im. Adolfa Dygasińskiego w Kielcach zarządza organizację wywiadówki semestralnej w dniu 11.02.2021 r. w następującym porządku:

  • klasy 1a, 2a, 2b, 2c – godz. 16.00
  • klasy 1b, 3a, 3b, 3c – godz. 16.30
  • klasy 4a, 4b, 4c – godz. 17.00
  • klasy 5a, 5b – godz. 17.30
  • klasy 6a, 6b, 6c – godz. 18.00
  • klasy 7a, 7b, 7c, 8a, 8b – godz. 18.30

Spotkanie przeprowadzone będzie za pośrednictwem platformy Microsoft Teams, na kontach uczniów.

Dyrektor Szkoły
mgr Łukasz Stochmal