Dyrekcja Szkoły przypomina, że dn. 31 maja br. wszyscy Uczniowie uczą się już stacjonarnie w szkole, według planu lekcji i w salach sprzed zdalnego nauczania.

Informujemy, że nadal obowiązują Procedury bezpieczeństwa w związku z koniecznością stosowania podwyższonego reżimu sanitarnego, związanego ze stanem epidemicznym w kraju wprowadzone Zarządzeniem Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 9 im. Adolfa Dygasińskiego w Kielcach Nr 3/2020/2021 z dnia 25.08.2020 r., zaktualizowane dnia 04.05.2021 r.

Dyrekcja Szkoły