Byli patriotami, a spędzili najlepsze lata życia w polskich więzieniach, torturowani i poniżani. Żołnierze Wyklęci, Żołnierze Niezłomni. Zapłacili za swoje przywiązanie do ojczyzny najwyższą cenę. Byli to żołnierze podziemia niepodległościowego, wywodzący się z Armii Krajowej i Narodowych Sił Zbrojnych, którzy od roku 1944 walczyli z wojskami sowieckimi i komunistycznym aparatem terroru o niepodległą Polskę, wierni złożonej przysiędze.

1 marca przypada Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych dlatego podczas nauki zdalnej uczniowie klas siódmych i ósmych brali udział w lekcjach online poprowadzonych przez edukatora – panią E. Krężołek z Instytutu Pamięci Narodowej – Przystanek Historia. Lekcje poświęcone były historii Żołnierzy Wyklętych – Żołnierzy Niezłomnych.

Nauczyciele – bibliotekarze przygotowali gazetkę ścienną poświęconą Żołnierzom Wyklętym.

PAMIĘTAMY !!!