„Czytanie to podróż do tysiąca światów” – hasło przewodnie biblioteki szkolnej w roku szkolnym 2015/2016

Biblioteka szkolna w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 26 w Kielcach służy uczniom Szkoły Podstawowej nr 9 i Gimnazjum nr 26  w Kielcach. Wyposażona jest w 10688 książki (lektury, literatura popularno-naukowa i literatura piękna), podręczniki i zbiory audiowizualne. W roku szkolnym 2015/2016 realizuje projekt „Książki Naszych Marzeń” oraz  przystąpiła do realizacji projektu pt.: „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”. W ramach projektu „Książki Naszych Marzeń” biblioteka wzbogaciła swoje zbiory o 146 książek –   galeria zdjęć

Działania podejmowane przez bibliotekę, które promują i wspierają rozwój czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży naszej szkoły.

 1. Zorganizowanie uroczystego apelu dotyczącego głośnego czytania w ramach akcji promującej czytelnictwo wśród uczniów pt.: „Cała Polska czyta dzieciom”.
 2. Comiesięczne czytanie książek w bibliotece dla uczniów kl. 1-6 szkoły podstawowej i gimnazjum.
 3. Współpraca z Wolontariatem i Samorządem Szkolnym – udział uczniów w akcjach czytelniczych w szkole i w środowisku lokalnym, a także zbiórka książek w ramach akcji pt.: „Szlachetna paczka”.
 4. Organizowanie konkursów czytelniczych (np. konkurs na najlepsze hasło propagujące czytanie książek i korzystanie z biblioteki) oraz czytelniczo-plastycznych (np. konkurs „Mój ulubiony bohater książkowy” oraz „Najpiękniejsza przygoda bohatera bajki lub baśni”).
 5. Propagowanie książek i czytelnictwa poprzez wykonywanie wystaw, gazetek okolicznościowych, wystaw prac konkursowych (konkursów czytelniczych i czytelniczo-plastycznych).
 6. Współpraca z biblioteką Zespołu Państwowych Szkół Plastycznych: uczestnictwo w warsztatach,  zwiedzanie wystaw oraz zapoznanie uczniów ze zbiorami szkoły artystycznej.
 7. Udział w spotkaniach autorskich oraz lekcjach bibliotecznych organizowanych przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną i Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką.
 8. Zapoznanie uczniów z działalnością antykwariatu  i udział w warsztatach organizowanych przez Antykwariat Naukowy Metzgera w Kielcach.
 9. Całoroczna zbiórka darów książkowych przekazywanych przez uczniów i rodziców na rzecz biblioteki szkolnej.
 10. Współpraca z Księgarnią Świętokrzyską i Wydawnictwem PWN, które zachęcają uczniów do czytania poprzez prelekcje i pokazy najbardziej poczytnych książek w danej kategorii wiekowej (pt.: „Co czytają Twoi rówieśnicy”).

 

Działania planowane przez bibliotekę w środowisku lokalnym.

 

 1. Zapoznanie rodziców na zebraniach z listem prezesa fundacji pt.: „Cała Polska czyta dzieciom” nt.: „Uwzględnienie tematyki wpływu czytania na rozwój dzieci”.
 2. Wspólne czytanie przez rodziców i zaproszonych gości książek dla dzieci i młodzieży.
 3. Współpraca z przedszkolem – udział aktywu bibliotecznego i wolontariatu w głośnym czytaniu w ramach akcji pt.: „Cała Polska czyta dzieciom”.
 4. Współpraca z Domem Opieki Społecznej – czytanie literatury pięknej dla pensjonariuszy przez uczniów i nauczycieli naszej szkoły.
 5. Współpraca z bibliotekami lokalnymi: Wojewódzką Bibliotekę Publiczną, Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką, filią Miejskiej Biblioteki Publicznej na Barwinku.