Ogłoszenie

Wydział Edukacji, Kultury i Sportu Urzędu Miasta Kielce . informuje, że w dniach od 1 do 15 września 2016 r. odbędzie się nabór wniosków o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2016/2017.

Warunkiem ubiegania się o tę formę pomocy jest miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia nieprzekraczająca kwoty 514 zł netto.

Wnioski wraz z załącznikami o dochodach wszystkich członków rodziny za miesiąc sierpień 2016 r. należy składać w budynku Urzędu Miasta Kielce ul. Strycharska 6, pok. nr 12.

Szczegółowe informacje oraz wnioski do pobrania znajdujq się na stronie internetowej www.um.kielce.pJlub w Referacie Pomocy Stypendialnej Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu ul. Strycharska 6, pok. nr 4, 5, 6, nr tel. /41/ 36-76- 635, 36-76-637 oraz 36-76-638.