Maj – rocznica pięknych serc,

Maj – rocznica wielkich myśli .

Tym , co dawno przeminęli ,

Hołd składają ci , co przyszli .

Choć przeminął dawno wiek ,

Dawno hasła się zmieniły ,

Orzeł począł nowy bieg ,

Lecz z przeszłości czerpał siły .

Z tych w ciemnościach jasnych chwil,

Kiedy miłość pobratała ,

W jedną całość Polski stany,

Miłość ponad wszystko trwała .

Tym , co w Polsce dali myśl ,

Aby stworzyć cud majowy ,

Cześć z oddaniem złóżmy dziś

Przed pamiątką chyląc głowy .

1 MAJA

1 Maja – Międzynarodowy Dzień Solidarności Ludzi Pracy
– został wybrany jako święto robotnicze przez kongres założycielski II Międzynarodówki, obradujący w Paryżu w 1890 roku. Data 1 maja miała uczcić rocznicę strajku robotników w Chicago w 1886 roku, brutalnie stłumionego przez policję. Pierwsze obchody Święta Pracy w wielu krajach, w tym również na terenie Polski, odbyły się już w 1890 roku. Obchody były organizowane zarówno przez lokalne związki zawodowe, jak i przez partie polityczne, które wpisały do swoich programów prawa pracownicze. Na ziemiach polskich przodowała w tym Polska Partia Socjalistyczna Józefa Piłsudskiego, zaś po odzyskaniu niepodległości w 1918 roku – Związek Zawodowy Polski. Po II wojnie światowej, w okresie PRL-u, święto 1 maja było obchodzone bardzo uroczyście. Tego dnia odbywały się pochody, wiece i zgromadzenia, w których udział często był obowiązkowy lub premiowany możliwością zakupu atrakcyjnych towarów. Tak uroczyste obchody praktycznie zanikły po upadku PRL. W Kościele rzymskokatolickim dzień 1 maja jest obchodzony jako święto Józefa Robotnika, patrona ludzi pracujących. Obecnie w wielu krajach 1 maja jest po prostu dniem wolnym od pracy i okazją do wyjazdu za miasto.

2 MAJADzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej

W sobotę 2 maja obchodzimy Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej. Zadbajmy wspólnie o to, aby ten symbol Rzeczypospolitej Polskiej w najbliższych dniach był widoczny nie tylko na budynkach instytucji publicznych, ale również na wszystkich domach województwa świętokrzyskiego. Eksponując flagę narodową okazujemy nie tylko swój patriotyzm, ale również wdzięczność wobec dokonań naszych przodków, którym zawdzięczamy wolną Polskę. Obchodzony 2 maja Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej jest jednym z najmłodszych świąt państwowych. Ma popularyzować wiedzę o  polskiej tożsamości i symbolach narodowych.

3 MAJA

Konstytucja 3 Maja – uchwalona została 3 maja 1791 roku.  Konstytucja 3 maja regulowała prawo RON, wprowadzając ład do zanarchizowanych rządów magnaterii. Autorami Konstytucji 3 maja byli Król Stanisław August Poniatowski, Ignacy Potocki i Hugo Kołłątaj. Nie obeszło się bez przeszkód podczas obrad w trakcie których uchwalono Konstytucję. W czasie obrad Sejmu Czteroletniego wielu posłów, pracujących na zlecenie państw ościennych (Rosji, Prus czy Austrii) , sprzeciwiało się powołaniu ustawy zasadniczej. Okazja nadarzyła się 3 Maja 1791 roku, wówczas wielu przeciwników konstytucji nie powróciło jeszcze z Wielkanocnego urlopu. Po siedmiogodzinnych obradach Sejm zatwierdził konstytucję, a król Stanisław August Poniatowski ją podpisał. Twórcy Konstytucji 3 Maja określili ją jako „ostatnią wolę i testament gasnącej Ojczyzny”. Święto Konstytucji 3 maja obchodzono do ostatniego rozbioru. Świętowanie 3 Maja było zakazane we wszystkich zaborach, dopiero po I wojnie światowej, kiedy Polska odzyskała niepodległość Święto Konstytucji 3 maja zostało wznowione. Podczas II wojny światowej w czasie okupacji niemieckiej i radzieckiej Święto zostało zdelegalizowane. Dopiero w 1981 roku władza ludowa zezwoliła na obchody 3-majowe. Od 1989 roku Święto Konstytucji 3 maja – znów jest świętem narodowym.

„Trzeci Maj” – R. Suchodolski
Była wiosna , wiosna wkoło , nadszedł cudny maj ,

Pełne pieśni każde sioło , świat się zmienił w raj !…

Hej , pamiętny ów dzień chwały –cudny ; „Trzeci Maj” !

Naród zgodny , silny , cały , chciał podźwignąć kraj!

„Naród z królem – król z Narodem równy każdy stan ,

Wolni wszyscy – wszyscy społem , kmieć , mieszczanin , pan…

”Tak głosiły sławne prawa, chlubny ojców czyn .

Nim Polska zmartwychwstała z upadku i win !…

W górę serca ! – wstały świty , w Polsce cudny maj!

Blask ozłocił już gór już gór szczyty , wolny polski kraj !

Rozbudziła się w Narodzie wiara w siłę , moc !

Tylko trzeba trwać nam w zgodzie od świtu – po noc !

Niechaj z wieży biją dzwony jak jest wielki kraj .

Niech na wszystkie głoszą strony : „Wiwat Trzeci Maj” !

Okolicznościowa gazetka w szkole

Wpis oraz gazetka szkolna zostały opracowane przez nauczycieli – bibliotekarzy