Uwaga!Informacja dotycząca wejścia do szkoły

Dyrekcja Szkoły informuje, że ze względu na rozpoczętą budowę boiska, wejście do szkoły możliwe jest wyłącznie od strony sali gimnastycznej (dojście od strony parkingu).

Dyrekcja Szkoły