Minął termin płatności za obiady za miesiąc marzec. Proszę o jak najszybsze uregulowanie wpłaty (88 zł). Osoby wyjeżdżające na „Białą Szkołę” w dniach 02.03 – 06.03 będą mieć odliczone nieobecności na obiadach w następnym miesiącu. Płatności u kierownika świetlicy z powodu nieobecności nauczyciela przez najbliższy tydzień będzie można dokonać od 09.03.

Kierownik świetlicy – Magdalena Wojtasik