Ze względu na trwający remont świetlicy szkolnej stołówka rozpocznie pracę 16.09. 2019r. Zapisów na obiady można dokonać u kierownika świetlicy od 02.09.2019r.

Opłata za żywienie w miesiącu WRZEŚNIU wynosi 44 zł (cena obiadu 4 zł, ilość dni żywieniowych – 11).

Płatności prosimy dokonywać w dniach od 02.09.2019r. do 08.09.2019 r. przelewem na rachunek bankowy:

ING BANK ŚLĄSKI: 81 1050 1461 1000 0023 5339 9567

(w tytule przelewu należy podać dane dziecka oraz klasę)

lub (w wyjątkowych sytuacjach ) bezpośrednio u kierownika świetlicy.