Wiceprezydent Kielc Marcin Różycki, prezes WOPR w Kielcach Hubert Szechla oraz Dyrektor Szkoły mgr Łukasz Stochmal

Z okazji Światowego Dnia Pierwszej Pomocy uczniowie naszej szkoły 12.09 wzięli udział w zajęciach zorganizowanych przez Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Kielcach. Akcja ma celu przede wszystkim uwrażliwienie dzieci i młodzieży na potrzebę niesienia pomocy . Podczas tych zajęć dzieci mogły przyswoić sobie zasady bezpiecznego zachowania oraz udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym. Honorowym gościem tego wydarzenia był zastępca Prezydenta Kielc – Pan Marcin Różycki, który wraz z Dyrektorem Szkoły mgr Łukaszem Stochmalem wzięli udział w szkoleniu. Również uczniowie naszej placówki mieli okazję nauczyć się jak postępować w razie wypadków. Cała impreza została także nagrana okiem kamery TVP3 Kielce.

galeria zdjęć