Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 9 im. Adolfa Dygasińskiego w Kielcach zarządza organizację Spotkania z Rodzicami w dniu 20.05.2021 r. w następującym porządku:

– klasy 1a, 2a, 2b, 2c – godz. 16.00
– klasy 0, 1b, 3a, 3b, 3c – godz. 16.30
– klasy 4a, 4b, 4c – godz. 17.00
– klasy 5a, 5b – godz. 17.30
– klasy 6a, 6b, 6c – godz. 18.00
– klasy 7a, 7b, 7c, 8a, 8b – godz. 18.30

Spotkanie z Rodzicami odbędzie się za pośrednictwem platformy Microsoft Teams, na kontach uczniów.

W dniach 31.05-02.06.2021 r. na platformie Microsoft Teams dostępni będą Nauczyciele. Harmonogram dyżurów będzie zamieszczony na dzienniku oraz na stronie internetowej szkoły. Wychowawców zobowiązuję do zebrania informacji od Rodziców z którymi Nauczycielami będą chcieli się spotkać i przekazanie wiadomości zainteresowanym.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Dyrektor Szkoły
Łukasz Stochmal