Dyrekcja Szkoły informuje, ze w dniach: 01.07-07.07.2020 r. będzie można składać wnioski w ramach rekrutacji uzupełniającej do oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej nr 9 im. Adolfa Dygasińskiego w Kielcach.

Wniosek o przyjęcie dziecka do publicznego przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej OD 1 WRZEŚNIA 2020 R.

Harmonogram naboru uzupełniającego

01.07.2020r.  – 07.07.2020r. do godz. 15:00 – przyjmowanie podań

14.07.2020r. do godz. 15:00 – wywieszenie list zakwalifikowanych

do 17.07.2020r. do godz. 15:00 – potwierdzanie przez rodziców dzieci nowoprzyjętych woli korzystania z usług przedszkola

20.07.2020r. do godz. 12:00 – ogłoszenie list dzieci przyjętych do przedszkola

Zapraszamy do 9!

Dyrekcja Szkoły