ROK SZKOLNY 2019/2020

DZIEŃ DZIECKA – NAJSZCZĘŚLIWSZE ŚWIĘTO NA ŚWIECIE 🙂

Międzynarodowy Dzień Dziecka ma swoje początki w Światowej Konferencji na Rzecz Dobra Dzieci, która odbyła się w Genewie (Szwajcaria) w 1925 r. Nie jest jasne, dlaczego obchody tego święta wyznaczono na 1 czerwca. W Polsce święto dzieci obchodzone jest 1 czerwca począwszy od 1952 r. Inicjatorem tego święta była organizacja The International Union for Protection of Childhood, która za cel obrała sobie zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom z całego świata. Obecnie Dzień Dziecka obchodzony jest w ponad 100 państwach świata.

Obchody Dnia Dziecka w Polsce mają przede wszystkim charakter zabawy i spędzenia czasu z bliskimi. Maluchy mają okazję wyjść do kina czy ZOO, a w wielu miejscowościach organizowane są festyny na świeżym powietrzu zorganizowane specjalnie dla najmłodszych. Zarówno w przedszkolach, szkołach, jak i w domach maluchy otrzymują prezenty i słodycze.

Dla rodziców to okazja na spędzenie dodatkowego czasu ze swoimi dziećmi, składania im życzeń z okazji Dnia Dziecka oraz obdarowania swoich pociech prezentami. Jednak najlepszym prezentem dla każdego dziecka jest przede wszystkim miłość, troska i zainteresowanie ze strony jego rodziców. Zachęcamy również rodziców, aby tego dnia poświęcili czas na czytanie dzieciom i aby wśród różnych prezentów znalazły się książki.

Nauczyciele – bibliotekarze przygotowali gazetkę ścienną na temat Praw Dziecka.

PROCEDURY OBOWIĄZUJĄCE W BIBLIOTECE SZKOLNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 W KIELCACH NA CZAS TRWANIA PANDEMII COVID-19

Postanowienia ogólne:

 1. Bibliotekarz powinien przebywać w bibliotece szkolnej w rękawiczkach. Nie ma obowiązku zakładania maseczki jako osłony nosa i ust, jednak może nakładać maseczkę lub przyłbicę podczas wykonywania obowiązków.
 2. W bibliotece należy zachować bezpieczną odległość od rozmówcy i współpracowników (rekomendowane są 2  metry, minimum 1,5 m). Zaleca się, aby użytkownicy nie przekraczali wyznaczonych linii (oznakowanie na podłodze), jeśli takie są wyznaczone.
 3. Zapewnia się w miarę możliwości, systematyczne wietrzenie pomieszczenia (co godzinę).
 4. Należy regularnie czyścić powierzchnie wspólne, z którymi stykają się użytkownicy, np. klamki drzwi wejściowe, poręcze, blaty, oparcia krzeseł.
 5. W widocznym miejscu, np. przed wejściem, umieszczona zostaje informacja o maksymalnej liczbie odwiedzających (2 osoby), mogących jednocześnie przebywać w bibliotece szkolnej. Ograniczenie liczby użytkowników wynosi do 2 osób , w celu umożliwienia przestrzegania wymogu dotyczącego dystansu przestrzennego.
 6. Ogranicza się użytkowanie księgozbioru w wolnym dostępie oraz katalogów kartkowych .
 7. Organizacja trybu pracy zostaje dostosowana do potrzeb uczniów i nauczycieli, którzy mają potrzebę korzystania z usług biblioteki szkolnej. Godziny otwarcia biblioteki dostosowane są do potrzeb czytelników.
 8. Bibliotekarz wykonuje część obowiązków w formie pracy zdalnej za pomocą programu MOL. Bibliotekarz przyjmuje zapisy na książki przez katalog e-dziennik. Czytelnik rezerwuje książkę poprzez swoje konto czytelnika i odbiera ją w szkole w wyznaczonym dniu. Informacje o terminie odbioru książki przesyła bibliotekarz przez e-dziennik .
 9. W przypadku pojawienia się stwierdzonego zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 wśród pracowników mających kontakt ze zbiorami, konieczne jest zachowanie kwarantanny i wyłączenie z użytkowania tej części zbiorów, z którymi pracownik miał kontakt.

REALIZACJA PRZYJMOWANIA I ZWROTÓW MATERIAŁÓW BIBLIOTECZNYCH PRZEZ NAUCZYCIELA BIBLIOTEKARZA W BIBLIOTECE SZKOLNEJ

Okres kwarantanny dla książek i innych materiałów przechowywanych w bibliotekach:

 • na powierzchniach plastikowych (np. okładki książek, płyty itp.) wirus jest aktywny do 72 godzin (trzy doby);
 • tektura i papier – wirus jest aktywny do 24  godzin (jedna doba).
 1. Kwarantannie podlegają wszystkie materiały biblioteczne, również czasopisma.
 2. Ograniczony zostaje dostęp do czytelni oraz do księgozbioru i czasopism.
 3. Po przyjęciu książek od użytkownika należy każdorazowo zdezynfekować blat, na którym leżały książki.
 4. Przyjęte książki powinny zostać odłożone do (skrzyni, pudła, kosza  lub na wydzielone półki  w innym pomieszczeniu bądź regale. Odizolowane egzemplarze należy oznaczyć datą zwrotu i wyłączyć z wypożyczania do czasu zakończenia kwarantanny – do 4 dni. Po tym okresie włączyć do użytkowania. W dalszym ciągu przy kontakcie z egzemplarzami należy stosować rękawiczki.
 5. Egzemplarzy zwracanych do biblioteki nie wolno dezynfekować preparatami dezynfekcyjnymi opartymi na detergentach i alkoholu. Nie należy stosować ozonu do dezynfekcji książek ze względu na szkodliwe dla materiałów celulozowych właściwości utleniające oraz nie należy naświetlać książek lampami UV.
 6. Obsługa czytelnika powinna być ograniczona do minimum, tj. do wydania wcześniej zamówionych książek. Zgodnie z obowiązującymi zasadami należy zachowywać dystans społeczny – nie należy tworzyć skupisk, tym bardziej w pomieszczeniach zamkniętych.
 7. Przynoszone przez czytelników książki będą odkładane na stół, specjalnie do tego przygotowany, z którego bibliotekarz będzie je sam odbierał. Należy pamiętać o dezynfekcji blatu po każdym czytelniku.
 8. Zwracane książki można umieszczać w tym samym pomieszczeniu, w którym znajdują się książki do wypożyczenia, w sytuacji, gdy nie ma innej możliwości. Należy pamiętać, by odizolować i ograniczyć dostęp do tego miejsca tylko dla uprawnionych osób – pracowników biblioteki – oraz odpowiednio oznaczyć to miejsce. Zwracane egzemplarze mogą być również przechowywane w  pudłach i torbach – można je ustawiać na podłodze.
 9. Nie wymaga się osobnych pomieszczeń na kwarantannę, ponieważ wirus nie przenosi się samodzielnie.
 10. Jeżeli okładka foliowa na książce jest przybrudzona w znacznym stopniu, mogącym przenieść przybrudzenia na inne egzemplarze, wskazane jest wcześniejsze usunięcie takiej okładki. Po zakończeniu kwarantanny książkę można ponownie obłożyć okładką foliową – czynność ta nie jest rekomendowana przed odłożeniem książki na kwarantannę, gdyż należy ograniczyć do minimum kontakt pracowników biblioteki ze zwracanym egzemplarzem.

ORGANIZACJA PRACY SZKOLNEJ BIBLIOTEKI

 1. Nauczyciel bibliotekarz ustala z dyrektorem szkoły i wychowawcą klasy zasady zwrotu książek i podręczników oraz terminy ich oddania do biblioteki szkolnej.
 2. Zwrot podręczników do biblioteki szkolnej odbywać się będzie w dwóch ostatnich  tygodniu nauki. Każdy uczeń/rodzic zostanie poinformowany, na którą godzinę ma przybyć do biblioteki, aby uniknąć grupowania się czytelników.
 3. Wychowawca powiadamia uczniów/rodziców przez dziennik elektroniczny lub inne kanały kontaktu o  terminach zwrotów książek i podręczników oraz możliwościach ich odkupienia lub zapłacenia za książki.
 4. Nauczyciel bibliotekarz udostępnia rodzicom i uczniom adres email bibliotekarzy: teresa.mider@sp9.kielce.eu ,paulina.ludwinek@sp9.kielce.eu w celu kierowania zapytań o książki lub wyjaśnienia spraw dotyczących wypożyczeń.
 5. Przypomnienie uczniom i rodzicom zasad zwrotu wypożyczonych podręczników i książek zgodnie z zapisami regulaminów (zwrot podręczników w kompletach, usunięcie foliowych okładek, usuniecie zapisanych ołówkiem notatek, zwrócenie uwagi na czystość i estetykę książki – wyprostowane pogięte kartki, sklejone rozdarcia).
 6. Za książki zniszczone lub zagubione rodzice/opiekunowie prawni są zobowiązani do zakupy nowej pozycji wskazanej przez nauczyciela bibliotekarza w ustalonym terminie.
 7. Książki i podręczniki są zwracane przez uczniów/rodziców w ustalone przez dyrektora, wychowawcę i nauczyciela bibliotekarza określone dni (w celu uniknięcia grupowania się osób).
 8. Uczeń/rodzic dokonujący zwrotu książek/podręczników powinien być w maseczce oraz rękawiczkach.
 9. Książki będą zwracane i wydawane w wyznaczonym pomieszczeniu w szkole, aby umożliwić bezpieczne wejście osobom wypożyczającym książki.
 10. Nauczyciel bibliotekarz wyznacza miejsce składowania oddawanych książek (pomieszczenie, skrzynia, pudła, wyznaczone regały, itp.). Składowane książki muszą być oznaczone datą, w której zostały przyjęte, aby określić daty zgodnie
  z zalecanym terminem przechowywania zbiorów w kwarantannie, a następnie ich udostępniania.
 11. Osoby dokonujące zwrotu podręczników oraz książek muszą być poinformowane o określonym sposobie przekazania podręczników szkolnych:
 • podręczniki zapakowane w reklamówkach należy opisać na zewnątrz: imię, nazwisko ucznia, klasa. Książki przynoszone są do szkoły, a zwrot potwierdzony jest podpisem (własnym długopisem) na liście udostępnionej przez nauczyciela;
 • książki wraz z podpisaną kartą informacyjną (imię i nazwisko ucznia, klasa, numer telefonu rodzica lub adres email) zostają zapakowane do folii ochronnej. Następnie są odkładane w sposób wskazany przez nauczyciela bibliotekarza w określonym pomieszczeniu.

Po upływie kwarantanny nauczyciel bibliotekarz dokonuje oceny stanu technicznego zwróconych podręczników. W sytuacji stwierdzenia zniszczenia rodzic zobowiązany jest do zwrotu należności, o czym zostanie poinformowany telefonicznie lub za pomocą innych narzędzi komunikacji.

DZIEŃ BIBLIOTEKARZY I BIBLIOTEK

W maju w Polsce obchodzimy Dzień Bibliotekarzy i Bibliotek. Pewnie gdybyśmy byli w szkole, to spędzilibyśmy ten dzień całkiem inaczej – jakąś zabawą lub akcją w bibliotece. A w obecnej sytuacji możemy tylko „świętować” on-line.

Tegoroczne święto odbywa się pod hasłem „Zasmakuj w bibliotece”. Brzmi ciekawie i przywodzi na myśl książki, w których bohaterowie zajadali się pysznościami 🙂 Znacie takie książki?

ZASMAKUJ  W BIBLIOTECE! – TYDZIEŃ BIBLIOTEK 2020

W dniach 8-15 maja obchodzimy ogólnopolski Tydzień Bibliotek pod hasłem „Zasmakuj w bibliotece”. Autorem hasła jest pan Mariusz Nakielny -bibliotekarz z Bochni, który uzasadnia swój wybór w następujący sposób:

 „Zasmakuj w bibliotece, bo książką warto się delektować, smakujmy słowa, ciągle i wciąż od nowa. Korzystajmy z kalejdoskopu ofert dla naszych najważniejszych gości – Czytelników, by każdy z nich znalazł w bibliotece łakomy literacki kąsek. To dla was entuzjastów literatury i kultury jesteśmy.” Tydzień Bibliotek organizowany jest od 2004 roku i to już jego siedemnasta edycja. Tym razem jest to wersja online wydarzenia, które połączone jest też z Dniem Bibliotekarza obchodzonym 8 maja. Celem projektu jest promocja czytelnictwa i bibliotek oraz podkreślanie roli czytania i bibliotek w poprawie jakości życia, edukacji oraz zwiększanie prestiżu zawodu bibliotekarza i zainteresowanie książką szerokich kręgów społeczeństwa. Również i nasza szkolna biblioteka przyłącza się do projektu i obchodów święta.

Na sam początek mamy dla Was niespodziankę! To specjalny zestaw zakładek na Tydzień Bibliotek 2020! Zakładkami można się „częstować”! Zakładki są zaprojektowane jednostronnie, aby druga strona mogła być zapisywana, ozdabiana, projektowana przez czytelników. Najlepiej wydrukować je na jasnym, białym i o grubszej gramaturze papierze i ozdobić różnymi materiałami. Będzie nam miło jeśli zechcecie je wykorzystać .

Poniżej znajdziecie ciekawą prezentację na temat tego dnia. Obejrzyjcie ją sobie koniecznie! Poczytajcie o niezwykłych bibliotekach na świecie. I pamiętajcie, że Wasza szkolna BIBLIOTEKA na Was czeka 🙂

Miłej pracy, pozdrawiamy nauczyciele – bibliotekarze 🙂

CZYTANIE NA DRUGIE ŚNIADANIE    

Polska-Poezja.pl Serwis oferuje klasykę polskiej poezji czytaną przez znanych polskich aktorów. Za darmo, w serwisie YouTube.

www.spotify.com Spotify to serwis umożliwiający słuchanie nieprzebranej liczby piosenek, audycji, podcastów itp. W wersji płatnej oferuje oczywiście znacznie więcej, jednak także wersja bezpłatna uprawnia do dużego wyboru bajek, legend i opowiadań dla dzieci. Wymaga rejestracji. Aplikacja jest dostępna na urządzeniach mobilnych i komputerach.

http://audio-bajki.pl/  Nagrania bajek dostępne za darmo w serwisie YouTube.

Bajkowisko.pl Serwis oferuje wiele nagrań bajek i audiobooków dla dzieci. Na stronie można za darmo przesłuchać 3 bajki, reszta dostępna jest na kanale YouTube.

Polskie Radio Dzieciom Zarejestrowane audycje radiowe dla dzieci, zgrupowane w kilku kategoriach: Bajkowy kącik, Opowieści ludów świata, Wieczorne pogaduchy, Słuchowisko, Książki do poduchy. Wszystko bezpłatnie i bez konieczności logowania.

CZYTANIE ON-LINE

WolneLektury.pl Znana i lubiana, całkowicie darmowa biblioteka cyfrowa zawierająca ponad 5500 tytułów, w tym wiele szkolnych lektur. Ebooki są dostępne w wielu formatach, w tym na czytniki. Serwis zawiera także audiobooki. Wszystko dostępne jest za pomocą wygodnej, darmowej aplikacji (smartfony Android i iPhone). Projekt fundacji Nowoczesna Polska.

Lektury.gov.pl Serwis zawiera wiele szkolnych lektur wraz z ich wykazem oraz opisami. Książki są dostępne online oraz do pobrania w wielu formatach, także na czytniki. Projekt realizowany w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej.

ChmuraCzytania.plChmura Czytania zawiera ciekawe książki polskich i zagranicznych autorów, m.in. Conrada, Kafki czy Czechowa. Nie wymaga logowania.

Polona.pl Największa w Polsce biblioteka cyfrowa. Zawiera stare książki oraz inne zdigitalizowane zbiory. Większość z nich należy do domeny publicznej, więc są darmowe.

Empik Premium bezpłatnie przez 60 dni. Empik przygotował promocyjny dostęp do bazy 11 tysięcy e-booków i audiobooków dostępnych w ramach aplikacji Empik Go dostępnej na Androida i iPhone’a.

Publio to księgarnia internetowa. Oferuje ponad 100 ebooków za darmo. Są to głównie lektury należące do domeny publicznej i poradniki.

BIBLIOTEKA POLECA:

Jeśli przeczytaliście ciekawą książkę i chcielibyście polecić ją innym to zachęcam do wypełnienia ankiety na Gmailu: link: https://forms.gle/NRzR9FdTE6kAodpB8

Dzięki Waszej aktywności powstanie szkolna toplista najlepiej ocenianych książek. Najciekawsze wypowiedzi zostaną nagrodzone.

„WAŻNE KARTKI Z KALENDARZA”

Maj – rocznica pięknych serc,

Maj – rocznica wielkich myśli .

Tym , co dawno przeminęli ,

Hołd składają ci , co przyszli .

Choć przeminął dawno wiek ,

Dawno hasła się zmieniły ,

Orzeł począł nowy bieg ,

Lecz z przeszłości czerpał siły .

Z tych w ciemnościach jasnych chwil ,

Kiedy miłość pobratała ,

W jedną całość Polski stany,

Miłość ponad wszystko trwała .

Tym , co w Polsce dali myśl ,

Aby stworzyć cud majowy ,

Cześć z oddaniem złóżmy dziś

Przed pamiątką chyląc głowy .

1 Maja

1 Maja – Międzynarodowy Dzień Solidarności Ludzi Pracy
– został wybrany jako święto robotnicze przez kongres założycielski II Międzynarodówki, obradujący w Paryżu w 1890 roku. Data 1 maja miała uczcić rocznicę strajku robotników w Chicago w 1886 roku, brutalnie stłumionego przez policję. Pierwsze obchody Święta Pracy w wielu krajach, w tym również na terenie Polski, odbyły się już w 1890 roku. Obchody były organizowane zarówno przez lokalne związki zawodowe, jak i przez partie polityczne, które wpisały do swoich programów prawa pracownicze. Na ziemiach polskich przodowała w tym Polska Partia Socjalistyczna Józefa Piłsudskiego, zaś po odzyskaniu niepodległości w 1918 roku – Związek Zawodowy Polski. Po II wojnie światowej, w okresie PRL-u, święto 1 maja było obchodzone bardzo uroczyście. Tego dnia odbywały się pochody, wiece i zgromadzenia, w których udział często był obowiązkowy lub premiowany możliwością zakupu atrakcyjnych towarów. Tak uroczyste obchody praktycznie zanikły po upadku PRL. W Kościele rzymskokatolickim dzień 1 maja jest obchodzony jako święto Józefa Robotnika, patrona ludzi pracujących. Obecnie w wielu krajach 1 maja jest po prostu dniem wolnym od pracy i okazją do wyjazdu za miasto.

2 Maja – Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej

W sobotę 2 maja obchodzimy Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej. Zadbajmy wspólnie o to, aby ten symbol Rzeczypospolitej Polskiej w najbliższych dniach był widoczny nie tylko na budynkach instytucji publicznych, ale również na wszystkich domach województwa świętokrzyskiego. Eksponując flagę narodową okazujemy nie tylko swój patriotyzm, ale również wdzięczność wobec dokonań naszych przodków, którym zawdzięczamy wolną Polskę. Obchodzony 2 maja Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej jest jednym z najmłodszych świąt państwowych. Ma popularyzować wiedzę o  polskiej tożsamości i symbolach narodowych.

3 Maja

Konstytucja 3 Maja – uchwalona została 3 maja 1791 roku.  Konstytucja 3 maja regulowała prawo RON, wprowadzając ład do zanarchizowanych rządów magnaterii. Autorami Konstytucji 3 maja byli Król Stanisław August Poniatowski, Ignacy Potocki i Hugo Kołłątaj. Nie obeszło się bez przeszkód podczas obrad w trakcie których uchwalono Konstytucję. W czasie obrad Sejmu Czteroletniego wielu posłów, pracujących na zlecenie państw ościennych (Rosji, Prus czy Austrii) , sprzeciwiało się powołaniu ustawy zasadniczej. Okazja nadarzyła się 3 Maja 1791 roku, wówczas wielu przeciwników konstytucji nie powróciło jeszcze z Wielkanocnego urlopu. Po siedmiogodzinnych obradach Sejm zatwierdził konstytucję, a król Stanisław August Poniatowski ją podpisał. Twórcy Konstytucji 3 Maja określili ją jako „ostatnią wolę i testament gasnącej Ojczyzny”. Święto Konstytucji 3 maja obchodzono do ostatniego rozbioru. Świętowanie 3 Maja było zakazane we wszystkich zaborach, dopiero po I wojnie światowej, kiedy Polska odzyskała niepodległość Święto Konstytucji 3 maja zostało wznowione. Podczas II wojny światowej w czasie okupacji niemieckiej i radzieckiej Święto zostało zdelegalizowane. Dopiero w 1981 roku władza ludowa zezwoliła na obchody 3-majowe. Od 1989 roku Święto Konstytucji 3 maja – znów jest świętem narodowym.

Okolicznościowa gazetka szkolna

Gazetki ścienne biblioteki

W miesiącach od stycznia do kwietnia nauczyciele-bibliotekarze wykonali 4 gazetki ścienne:

Styczeń: „Powstanie Styczniowe”

Luty: „Wpływ umiejętności czytania na osiągnięcia szkolne dziecka”

Marzec: „Żołnierze Wyklęci”

Kwiecień: Polscy Nobliści

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie bibl3.jpg

Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie.

     Podajemy  strony na których bezpłatnie można znaleźć materiały edukacyjne, lektury i inne książki w formie audiobooków lub e-booków.

Materiały edukacyjne – polecane platformy, strony i serwisy internetowe

www.szaloneliczby.pl

www.matzoo.pl

www.lektury.gov.pl

www.esero.kopernika.org.pl

www.bc.ore.edu.pl

Biblioteka Cyfrowa Ośrodka Rozwoju Edukacji

https://polona.plhttps://www.vascak.cz/physicsanimations.php?l=pl

www.gov.pl/zdalnelekcje

www.e-podreczniki.pl

www.cke.gov.pl

www.scholaris.pl

https://przystanekhistoria.plhttps://ipn.gov.pl/pl/edukacja-1
http://wlaczpolske.pl
https://ninateka.pl/eduhttp://www.muzykotekaszkolna.pl
https://rozrywka.tvp.pl/https://www.polskieradio.pl/18,Polskie-Radio-Dzieciom
https://www.academica.edu.plhttp://www.e-historia.com.pl
https://www.europeana.eu/portal/plhttps://pl.khanacademy.org
https://pistacja.tv
https://www.edukator.plhttps://www.matika.in/pl/
https://www.minstructor.plhttps://www.eduelo.pl/
https://eduzabawy.com/karty_pracy/

 Niektóre księgarnie same udostępniają specjalne działy z „darmochą”

    Darmowe e-booki ze Złotych Myśli

    Darmowe e-booki w Woblinku

    Darmowe e-booki w Publio

    Darmowe e-booki w Virtualo

    Darmowe e-booki w Nexto

    Darmowe e-booki w Ebookpoint

    Darmowe e-booki w Legimi

     www.empik.com/czas-w-domu      

 LEKCJE Z TVP

Plan lekcji „Szkoły z TVP” jest dostępny na specjalnej stronie szkolaztvp.pl. Dodatkowo plan zajęć udostępnią elektroniczne przewodniki programowe operatorów, dostarczających sygnał telewizyjny. Dodatkowo wszystkie wyemitowane na antenie lekcje będą dostępne na vod.tvp.pl w specjalnie przygotowanych serwisach poświęconych poszczególnym klasom szkoły podstawowej.    

Klasa 1

 Kanał -TVP Sport

Godziny lekcji :

·        od 8:00 do 8:25               ·        od 8:30 do 8:55             ·        od 9:00 do 9:25

Godziny powtórek lekcji:

·        od 12:30 do 12:55       ·        od 13:00 do 13:25            ·        od 13:30 do 13:55

Klasa 2

Kanał TVP Rozrywka

Godziny lekcji :

·        od 8:00 do 8:25              ·        od 8:30 do 8:55                 ·        od 9:00 do 9:25

Godziny powtórek lekcji:

·        od 12:30 do 12:55       ·        od 13:00 do 13:25              ·        od 13:30 do 13:55

Klasa 3

Kanał  – TVP Historia

Godziny lekcji:

·        od 8:00 do 8:25         –        od 8:30 do 8:55                   ·        od 9:00 do 9:25

Godziny powtórek lekcji:

·        od 12:30 do 12:55        ·        od 13:00 do 13:25             ·        od 13:30 do 13:55

Klasa 4

Kanał –  TVP3

Godziny lekcji:

·        od 8:00 do 8:25          ·        od 8:30 do 8:55      –      od 9:00 do 9:25       ·        od 9:30 do 9:55

Godziny powtórek lekcji:

·  od 12:30 do 12:55      ·        od 13:00 do 13:25      ·        od 13:30 do 13:55     ·        od 14:00 do 14:25

Klasa 5             

Kanał – TVP Historia  

Godziny lekcji:

·        od 9:30 do 9:55   ·        od 10:00 do 10:25    ·        od 10:30 do 10:55      ·        od 11:00 do 11:25

Godziny powtórek lekcji:

·        od 14:00 do 14:25    ·        od 14:30 do 14:55   ·      od 15:00 do 15:30    ·        od 15:30 do 15:55

Klasa 6             

Kanał – TVP 3

Godziny lekcji :

·        od 10:00 do 10:25   ·        od 10:30 do 10:55   ·        od 11:00 do 11:25      ·        od 11:30 do 11:55

Godziny powtórek lekcji :

·        od 14:30 do 14:55    ·       od 15:00 do 15:30    ·       od 15:30 do 15:55      ·        od 16:00 do 16:30

Klasa 7

Kanał  – TVP Rozrywka

Godziny lekcji :

·   od 9:30 do 9:55     ·     od 10:00 do 10:25  ·     od 10:30 do 10:55       ·        od 11:00 do 11:25

·        od 11:30 do 11:55       ·        od 12:00 do 12:25

Godziny powtórek lekcji :

·    od 14:00 do 14:25     ·        od 14:30 do 14:55        ·        od 15:00 do 15:30    ·        od 15:30 do 15:55   ·        od 16:00 do 16:30·        od 16:30 do 16:55

Klasa 8

Kanał  –   TVP Sport

Godziny lekcji :

·        od 9:30 do 9:55     ·    od 10:00 do 10:25   ·     od 10:30 do 10:55    ·     od 11:00 do 11:25

·        od 11:30 do 11:55       ·        od 12:00 do 12:25

Godziny powtórek lekcji :

·        od 14:00 do 14:25     ·       od 14:30 do 14:55     ·        od 15:00 do 15:30

·        od 15:30 do 15:55    ·        od 16:00 do 16:30       ·        od 16:30 do 16:55

       Mamy nadzieję, że z książką papierową, czy wirtualną łatwiej będzie       Wam przetrwać ten trudny czas.

Pozdrawiamy, życzymy  zdrowia i wytrwałości

  N-le bibliotekarze : Teresa Mider, Paulina Ludwinek .

Zapraszamy uczniów Szkoły Podstawowej nr 9 do przyłączenia się do akcji.

Zostańmy w domu i czytajmy książki

W tym trudnym czasie dla nas wszystkic , zachęcamy ucznió , aby przyłączyli się do akcji #niegramyboczytamy, której celem jest wymyślenie hasła zachęcającego do czytania książek ,oraz zrobienie ciekawego rysunku, zdjęcia /filmiku z książką w roli głównej. Zdjęcia wraz z hasłem możecie przesyłać do nauczycieli : Teresa Mider , Paulina Ludwinek na e-dziennik .

Aktyw biblioteczny z nauczycielami bibliotekarzami zaprezentuje wasze prace na wystawie zorganizowanej w szkole dla Waszych Koleżanek i Kolegów oraz Rodziców .

Najciekawsze prace zostaną nagrodzone !

Tydzień Kultury Języka

Przygotowywanie przez uczniów  kartek świątecznych, dekoracji dla pensjonariuszy Domu Opieki Społecznej w Kielcach

Świąteczne odwiedziny w Domu Opieki Społecznej w Kielcach

i wręczenie drobnych upominków pensjonariuszom

I kiedy czegoś gorąco pragniesz, to cały wszechświat sprzyja potajemnie twojemu pragnieniu” – Paulo Coelho

Niezwykłe zaangażowanie uczniów i pracowników naszej szkoły  w pomoc ciężko chorej Hani.

 Wspólnie zebraliśmy ponad 400 tytułów na kiermasz książki organizowany przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Kielcach

23.01.2020 biblioteka przygotowała wystawę dla rodziców pod hasłem:

„Wpływ czytania na rozwój dzieci i młodzieży” .  Wystawa miała na celu promowanie czytelnictwa i zachęcenie rodziców do codziennego czytania dziecku co najmniej 20 min dziennie.

„Czytajmy dzieciom, aby były mądre, dobre i szczęśliwe”

Podziękowania!

Serdeczne Podziękowania dla uczniów i pracowników naszej szkoły, którzy włączyli się w akcję pomocy ciężko chorej Hani Terleckiej. Udało nam się zgromadzić ponad 400 tytułów na kiermasz książki. Dziękujemy za wsparcie i zaangażowanie!!!


Klasa 1a
Gładki Natasza

Klasa 1b
Zboch Hanna
Klasa 1c
Jarczyńska Nika
Ornal Błażej
Zieleńska Mia

Klasa 2a
Górniak Zuzanna
Lesiński Adam
Lurzyńska Weronika
Obłąk Laura
Pabian Wojciech
Sławek Maria

Klasa 2b
Brzozowski Stanisław
Delipacy Hanna
Domagała Michał
Dzieniszewski Mateusz
Hopkowicz Szymon
Radulski Jakub
Klasa 3a
Dziuba Gabriela
Trybus Wojciech
Cała klasa 3b Klasa 3c
Bera Pola
Bochnacki Piotr
Rogóż Natalia
Pomiankowska Aleksandra
Tokarz Aleksander
Wolska Zuzanna

Klasa 4b
Bracik Zofia
Góźdź Małgorzata
Obara Magdalena
Ślęzak Jagoda
Świtalska Dominika
Wiatr Amelia

Klasa 5a
Stanek Eryk
Stanek Natalia

Klasa 5b
Kaptur Julia
Pacanowska Kaja

Klasa 5c
Deląg Oliwia

Klasa 6a
Ściubis Tymoteusz
Klasa 6b
Kowalski Jan
Radosińska Julia
Klasa 7a
Popko Igor
Klasa 7b
Pietras Filip
Klasa 8a
Jurczak Małgorzata

Nauczyciele i pracownicy:
Dutkiewicz Sylwia
Hurkała Dorota
Kaczmarek Monika
Ludwinek Paulina
Maciejewska Beata
Mider Teresa
Moskal Edyta
Orzechowska Karolina
Piotrowicz Beata
Piwowar Anna
Sobczyk-Grodzka Sławomira
Sobura-Durma Magda
Staniec Anna
Szwajcer-Galera Dorota
Włosińska Agata

Szczególne podziękowania dla Julii Radosińskiej z klasy 6b i jej mamy, które przekazały aż 61 tytułów na kiermasz książki  Zbiórkę darów książkowych na kiermasz prowadzili nauczyciele – bibliotekarze.

WYSTAWA KU PAMIĘCI HENRYKA SIENKIEWICZA

15 listopada nauczyciele – bibliotekarze wraz z aktywem bibliotecznym przygotowali wystawę z okazji 103. rocznicy śmierci Henryka Sienkiewicza. Przedstawili życie i twórczość słynnego pisarza. Uczniowie z zainteresowaniem oglądali wystawę oraz wspólnie zaśpiewali piosenkę „Dumka na dwa serca”.