UWAGA RODZICE!

Przypominamy o konieczności uregulowania opłaty za żywienie za miesiąc LISTOPAD. Opłata wynosi 80 zł. Należność należy niezwłocznie wpłacić na rachunek bankowy:

ING BANK ŚLĄSKI: 81 1050 1461 1000 0023 5339 9567

Przypominamy – w tytule przelewu należy koniecznie wpisać: obiady XI, imię i nazwisko dziecka oraz klasę.

Przypominamy również, że odpisy za niewykorzystane obiady po 21 października, w tym nauczanie zdalne klas 4-8, zostaną odliczone w miesiącu grudniu.