Procedura bezpieczeństwa w związku z koniecznością stosowania podwyższonego reżimu sanitarnego w Szkole Podstawowej nr 9

Dyrekcja Szkoły publikuje:

Procedurę bezpieczeństwa w związku z koniecznością stosowania podwyższonego reżimu sanitarnego, związanego ze stanem epidemicznym w kraju w Szkole Podstawowej nr 9 im. Adolfa Dygasińskiego w Kielcach obowiązującą od dnia 1 września 2020 r.pobierz

Zwracamy się z prośbą o stosowanie się do zasad w niej zawartych.

Uczniowie są zobowiązani do przyniesienia wypełnionych przez rodziców Deklaracji rodziców – Załącznik nr 1.

Dyrektor Szkoły wprowadził  obowiązek zakrywania ust i nosa – zarówno przez uczniów,  nauczycieli jak i innych pracowników szkoły w ciągach komunikacyjnych i częściach wspólnych (tj. korytarze, toalety, szatnie, sekretariat itd.), także zwracamy się z prośbą do Państwa, aby wyposażyć swoje dzieci w maseczkę lub przyłbicę.

Prosimy również zapoznać się najważniejszymi zasadami bezpieczeństwa dla Uczniów i Rodziców (Obrazki zamieszczone poniżej).