Co roku, w naszej szkole odbywają się pokazy chemiczne w ramach promocji nauk przyrodniczych.

W roku 2017/2018 w maju  odbył się pokaz chemiczny dla klas V i VI SP przygotowany przez uczniów  drugiej klasy gimnazjum.

Zdjęcia z pokazu 2017/2018

31 maja 2019 roku odbył się pokaz chemiczny pt: „Najmłodsi w doświadczeniach” przygotowany przez uczniów z klasy 7a i 7b SP dla klasy 2b i 4b SP.

Zdjęcia z pokazu 2018/2019