Uczniowie naszej szkoły biorą udział w ogólnopolskiej kampanii o tematyce historycznej: BohaterON – włącz historię! Akcja ma na celu upamiętnienie uczestników Powstania Warszawskiego oraz wzbudzenie zainteresowania historią Polski XX wieku. W ramach akcji odbędą się lekcje dotyczące Powstania Warszawskiego. Zwieńczeniem projektu będzie stworzenie wspólnie przez uczniów danej klasy pamiątkowych prac z życzeniami, które wysłane zostaną do Powstańców.