Uwaga rodzice!

Odpłatność za obiady za miesiąc czerwiec dla uczniów klas 0-3 wynosi 48 zł (12 dni żywieniowych). Dla osób, które wpłacały za maj po 72 zł, opłata wynosi 40 zł (odliczono 2 obiady), dla pozostałych wynosi 48 zł. Osoby, które miały odpisy w miesiącu kwietniu i maju, o wysokości opłaty zostaną poinformowane sms-em.

Wyżej wymienioną opłatę należy uiścić do dnia 28.05.2021r. na konto:

ING Bank Śląski 81 1050 1461 1000 0023 5339 9567

Prosimy o przestrzeganie terminów wpłat oraz o prawidłowe wypełnianie przelewów.

Kierownik świetlicy. Intendent.