KOSZT OBIADU WZRASTA DO KWOTY: 4,00 ZŁ

 

ZA M-C LISTOPAD 2018 r WYNOSI:

80,00 ZŁ

 

TERMIN PŁATNOŚCI OD 20.10.2018 r. DO 28.10.2018 r

W/W NALEŻNOŚĆ NALEŻY UIŚCIĆ NA RACHUNEK BANKOWY:

ING BANK ŚLĄSKI: 81 1050 1461 1000 0023 5339 9567

(w tytule przelewu należy podać dane dziecka oraz klasę)

 

 LUB (W WYJĄTKOWYCH SYTUACJACH) BEZPOŚREDNIO

 U KIEROWNIKA ŚWIETLICY.

PROSIMY O PRZESTRZEGANIE W/W TERMINU.

 

BRAK WPŁATY W WYZNACZONYM CZASIE SPOWODUJE,

ŻE DZIECKO NIE BĘDZIE MOGŁO KORZYSTAĆ Z OBIADÓW

 W STOŁÓWCE SZKOLNEJ.