UWAGA RODZICE UCZNIÓW KLAS 4-8!

W związku z powrotem uczniów klas 4-8 do nauki hybrydowej a następnie stacjonarnej można dokonywać już łączonej wpłaty za obiady za miesiąc maj i czerwiec w podanych poniżej kwotach dla poszczególnych klas:

kl. 4a, 4b, 4c – 64 zł

kl. 5a, 5b – 60 zł

kl. 6a, 6b, 6c – 60 zł

kl. 7a, 7b, 7c – 60 zł

kl. 8a, 8b – 64 zł

W tytule przelewu należy wpisać: imię i nazwisko dziecka, klasę oraz opłata za obiady za miesiąc maj i czerwiec.

Termin płatności – 21.05. 2021r.

Kierownik świetlicy. Intendent.