ZA M-C KWIECIEŃ 2019 r. WYNOSI:

48,00 ZŁ

TERMIN PŁATNOŚCI DO 28.03.2019 r.

W/W NALEŻNOŚĆ NALEŻY UIŚCIĆ NA RACHUNEK BANKOWY:

ING BANK ŚLĄSKI: 81 1050 1461 1000 0023 5339 9567

(w tytule przelewu należy podać dane dziecka oraz klasę)

 LUB (W WYJĄTKOWYCH SYTUACJACH) BEZPOŚREDNIO U KIEROWNIKA ŚWIETLICY.

PROSIMY O PRZESTRZEGANIE W/W TERMINU.

BRAK WPŁATY W WYZNACZONYM CZASIE SPOWODUJE, ŻE DZIECKO NIE BĘDZIE MOGŁO KORZYSTAĆ Z OBIADÓW W STOŁÓWCE SZKOLNEJ.