ZA M-C KWIECIEŃ 2018 r WYNOSI:

52,50 ZŁ

TERMIN PŁATNOŚCI OD 20.03.2018 r. DO 28.03.2018 r.

W/W NALEŻNOŚĆ NALEŻY UIŚCIĆ  NA RACHUNEK

BANKOWY

ING BANK ŚLĄSKI: 81 1050 1461 1000 0023 5339 9567

(w tylule przelewu należy podać dane dziecka, klasę)

 LUB (W WYJĄTKOWYCH SYTUACJACH) BEZPOŚREDNIO

 U KIEROWNIKA ŚWIETLICY.

PROSIMY O PRZESTRZEGANIE W/W TERMINU

 

BRAK WPŁATY W WYZNACZONYM CZASIE SPOWODUJE,

ŻE DZIECKO NIE BĘDZIE MOGŁO KORZYSTAĆ Z OBIADÓW

 W STOŁÓWCE SZKOLNEJ.