ZA M-C LUTY 2018 r. WYNOSI:

35,00 ZŁ

TERMIN PŁATNOŚCI: 

od 20.01.2018 r. do 28.01.2018 r.

W/W NALEŻNOŚĆ NALEŻY UIŚCIĆ NA RACHUNEK BANKOWY

ING BANK ŚLĄSKI: 81 1050 1461 1000 0023 5339 9567

(w tytule przelewu należy podać dane dziecka, klasę)

LUB (W WYJĄTKOWYCH SYTUACJACH) BEZPOŚREDNIO U KIEROWNIKA ŚWIETLICY.

PROSIMY O PRZESTRZEGANIE W/W TERMINU! 

BRAK  WPŁATY W WYZNACZONYM CZASIE SPOWODUJE, ŻE DZIECKO NIE BĘDZIE MOGŁO KORZYSTAĆ Z OBIADÓW.