Kielce, dnia 11.06.2015 r.

 

 Ogłoszenie

o konkursie ofert

na prowadzenie sklepiku szkolnego

w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 26

w Kielcach ul. Dygasińskiego 6

 

 

 

Dyrekcja Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 26 w Kielcach ogłasza konkurs ofert na prowadzenie sklepiku szkolnego w budynku szkoły w roku szkolnym 2015/2016.

Oferty w zamkniętych kopertach (cena miesięcznego czynszu) należy składać do dnia 25.06.2015 r. do godziny 12.00 w sekretariacie szkoły.

Rozstrzygnięcie konkursu ofert nastąpi 25.06.2015 r. o godz. 12.15.