Odpłatność za obiady za miesiąc MARZEC 2021 r. wynosi 92 zł (23 dni żywieniowe). W/w należność należy uiścić do dnia 28.02.2021 r. na rachunek bankowy:

ING BANK ŚLĄSKI: 81 1050 1461 1000 0023 5339 9567

Przypominamy – w tytule przelewu należy koniecznie wpisać: obiady III, imię i nazwisko dziecka oraz klasę.

Blankiety z kwotami odpisów będą wydawane przez intendenta w dniach 22 i 23 lutego.

Prosimy o przestrzeganie terminów wpłat!

Dziękujemy za terminowe wpłaty!