Opłata za obiady za miesiąc grudzień wynosi 60 zł (15 dni żywieniowych). Wyżej wymienioną kwotę należy uiścić do dnia 28.11.2019r. na rachunek bankowy: ING BANK ŚLĄSKI: 81 1050 1461 1000 0023 5339 9567. Prosimy o prawidłowe wypełnianie przelewów oraz wpłacanie kwoty podanej przez kierownika świetlicy (zdarzają się błędy w kwotach przelanych na konto). W tytule przelewu należy wpisać : obiady XII, imię i nazwisko dziecka oraz klasę. Przypominam, że opłaty za rodzeństwo dokonujemy osobnymi przelewami. W wyjątkowych sytuacjach wpłaty można dokonać u kierownika świetlicy.