Uwaga rodzice!

Od 13 września 2021 r. w stołówce szkolnej wydawane będą obiady.

Odpłatność za miesiąc wrzesień wynosi 56 zł (14 dni żywieniowych).

Wyżej wymienioną kwotę należy wpłacić do 08.09.2021 r. na rachunek bankowy:

ING Bank Śląski 81 1050 1461 1000 0023 5339 9567

W tytule przelewu należy wpisać: obiady IX.2021, imię i nazwisko dziecka (rodzeństwo na osobnych przelewach!) oraz klasę. Prosimy o prawidłowe wypełnianie przelewów!

Tylko dokonana w terminie wpłata będzie umożliwiała korzystanie z obiadów!

Osoby, które będą korzystały z obiadów dofinansowanych przez MOPR proszone są o dostarczenie odpowiedniego zaświadczenia wydanego przez MOPR do Kierownika Świetlicy lub Intendenta w terminie do 08.09.2021 r.

Prosimy także o zapoznanie się z Regulaminem Stołówki Szkolnej oraz jego przestrzeganie!

Regulamin dostępny w poniższym linku:

Regulamin stołówki szkolnej – Szkoła Podstawowa nr 9 im. A. Dygasińskiego w Kielcach (kielce.eu)

Kierownik Świetlicy. Intendent.