Informujemy, że wydawanie obiadów rozpoczyna się od 10.09.2018 r.

Cena za obiady za m-c wrzesień wynosi:

52,50 zł.

Termin płatności do 07.09.2018 r.

W/w należność należy uiścić  na rachunek bankowy:

Ing Bank Śląski: 81 1050 1461 1000 0023 5339 9567

(w tytule przelewu należy podać dane dziecka, klasę).

Prosimy o przestrzeganie w/w terminu.