ODPŁATNOŚĆ ZA OBIADY W MIESIĄCU STYCZNIU 2020 r. WYNOSI 56 ZŁ (14 dni żywieniowych).

Dla uczniów klasy 4a i 4b (odpis wycieczka w dniu 19.12) oraz uczestników wycieczki do Krakowa (06.12) odpłatność wynosi 52 zł. O innych odpisach i kwotach do zapłaty rodzice zostaną powiadomieni sms-em od kierownika świetlicy.

W/w należność należy uiścić do dnia 08.01. 2020 r. na rachunek bankowy:

ING BANK ŚLĄSKI: 81 1050 1461 1000 0023 5339 9567

Prosimy o prawidłowe wypełnianie przelewów oraz wpłacanie kwoty podanej przez Kierownika Świetlicy.

W tytule przelewu należy wpisać: obiady I (styczeń), imię i nazwisko dziecka oraz klasę. W wyjątkowych sytuacjach wpłaty można dokonać u Kierownika Świetlicy.