Uwaga rodzice!

Opłata za żywienie za miesiąc PAŹDZIERNIK 2020 r. wynosi 84 zł (21 dni żywieniowych). Wyżej wymienioną kwotę należy wpłacić na rachunek bankowy do dnia 28.09.2020R. :

Szkoła Podstawowa nr 9 im. Adolfa Dygasińskiego w Kielcach

ING BANK ŚLĄSKI: 81 1050 1461 1000 0023 5339 9567

W tytule przelewu należy wpisać: obiady X, imię i nazwisko dziecka oraz klasę; wpłaty za rodzeństwo dokonujemy osobnymi przelewami! Prosimy o sprawdzanie tytułu przelewu ponieważ zdarzają się często pomyłki – np. w imieniu dziecka lub klasie do której uczęszcza.

Blankiety z kwotą do zapłacenia po odliczeniu odpisów będą wydawane dzieciom przez intendenta w dniach 21 – 23 wrzesień.

PROSIMY O WPŁACANIE KWOT PODANYCH PRZEZ INTENDENTA ORAZ PRZESTRZEGANIE TERMINU WPŁAT! Potwierdzenia wpłat dokonywanych ostatniego dnia prosimy wysyłać na mail : intendentura@sp9.kielce.eu