Odpłatność za obiady za miesiąc MARZEC wynosi 88 zł (22 dni żywieniowe). W/w opłatę należy uiścić do dnia 28.02.2020 r. na rachunek bankowy:

ING BANK ŚLĄSKI: 81 1050 1461 1000 0023 5339 9567

PRZYPOMINAM – w tytule przelewu koniecznie należy wpisać: obiady III, imię i nazwisko dziecka oraz klasę. Prosimy o prawidłowe wypełnianie przelewów oraz wpłacanie kwoty podanej przez kierownika świetlicy.

W wyjątkowych sytuacjach wpłaty można dokonać u kierownika świetlicy.

Dziękujemy za terminowe wpłaty!