Odpłatność za obiady za miesiąc luty wynosi 60 zł (15 dni żywieniowych). W/w opłatę należy uiścić do dnia 28.01.2020 r. na rachunek bankowy:

ING BANK ŚLĄSKI: 81 1050 1461 1000 0023 5339 9567

Prosimy o prawidłowe wypełnianie przelewów oraz wpłacanie kwoty podanej przez kierownika świetlicy.

W tytule przelewu należy wpisać: obiady II, imię i nazwisko dziecka oraz klasę. W wyjątkowych sytuacjach wpłaty można dokonać u kierownika świetlicy.

Dziękujemy za terminowe wpłaty!