ODPŁATNOŚĆ ZA OBIADY ZA MIESIĄC LISTOPAD 2019R. WYNOSI 76 zł. (19 dni żywieniowych)

Dla uczniów klas: 1a, 1b, 1c, 2b, 2c, 3a, 3b, 3c, 4a, 4b oraz 7a ze względu na odliczone jednodniowe wycieczki w miesiącu październiku, opłata wynosi 72 zł (poza innymi zgłoszonymi odpisami).

W/w należność należy uiścić do dnia 28.10.2019r. na rachunek bankowy: ING BANK ŚLĄSKI: 81 1050 1461 1000 0023 5339 9567,

w tytule przelewu należy wpisać: obiady XI, imię i nazwisko dziecka oraz klasę. Opłatę za rodzeństwo należy wysyłać osobnymi przelewami! W wyjątkowych sytuacjach opłaty można dokonać u Kierownika Świetlicy.

Prosimy o prawidłowe wypełnianie przelewów oraz terminowe wpłaty!