Odpłatność za obiady za miesiąc LISTOPAD 2020 r. wynosi 80 zł (20 dni żywieniowych). W/w należność należy uiścić do dnia 28.10.2020 r. na rachunek bankowy:

ING BANK ŚLĄSKI: 81 1050 1461 1000 0023 5339 9567

Przypominamy – w tytule przelewu należy koniecznie wpisać: obiady XI, imię i nazwisko dziecka oraz klasę.

Blankiety z kwotami odpisów będą wydawane przez intendenta w dniach 23 i 26 października oraz w formie elektronicznej (mail, sms; dotyczy klas 6-8) .

Informujemy także, że uczniowie klas 6 – 8, którzy w okresie od 22 do 30 października mają nauczanie zdalne, odpisy za niewykorzystane obiady będą mieć odliczone w grudniu (odpisy po 20 października przechodzą na grudzień).

Prosimy o przestrzeganie terminów wpłat!

Dziękujemy za terminowe wpłaty!