Cena za obiady za m-c październik (23 dni x 3,50 zł.) wynosi:

80,50 zł.

Termin płatności do 28.09.2018 r.

W/w należność należy uiścić  na rachunek bankowy:

Ing Bank Śląski: 81 1050 1461 1000 0023 5339 9567

(w tytule przelewu należy podać dane dziecka, klasę).

Prosimy o przestrzeganie w/w terminu oraz wpłacanie dokładnie określonej kwoty za dany miesiąc.

Skip to content