Dyrekcja Szkoły informuje o zmianie sal, w których odbywać się będą lekcje kl. 4-5 w formie tradycyjnej w dn. 22.10.2020 r. do 30.10.2020 r.

Wykaz sal, w których uczniowie będą mieli lekcje w formie tradycyjnej:

4a – sala nr 13

4b – sala nr 14

4c – sala nr 17

5a – sala nr 10

5b – sala nr 8

Dyrekcja Szkoły