Szanowni Państwo,
Nauczyciele, Rodzice i Uczniowie,

Z wielką przyjemnością informujemy, że w wyniku inicjatywy rodziców naszej szkoły oraz zaangażowania społeczności Osiedla Baranówek, Szkoła Podstawowa nr 9 im. Adolfa Dygasińskiego w Kielcach we współpracy z Politechniką Świętokrzyską przystępuje do organizacji i przeprowadzenia procedury konkursu „Nowa przestrzeń w edukacji” dla studentów Kierunku Architektura Wydziału Budownictwa i Architektury Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach. Konkurs polegać będzie na opracowaniu koncepcji zagospodarowania terenu naszej szkoły w celu poprawy walorów krajobrazowych i użytkowych tego miejsca.

W związku z powyższym zwracamy się do Państwa, a także do dzieci z wielką prośbą o aktywny udział w badaniu ankietowym, do którego serdecznie wszystkich zapraszamy. 

Ankieta pozwoli nam poznać potrzeby nauczycieli, uczniów oraz rodziców w zakresie stworzenia przestrzeni wokół placówki. Wiedza ta, pozwoli na przygotowanie optymalnych propozycji rozwiązań. 

Zapraszamy do wypełnienia ankiety, znajdującej się pod poniższym linkiem:

https://forms.gle/5TVxgwekw6FKyrk57

Z wyrazami szacunku

Dyrekcja Szkoły oraz Rodzice