Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 9 im. Adolfa Dygasińskiego w Kielcach, po ogłoszeniu informacji w mediach przez Premiera Pana Mateusza Morawieckiego, zarządza przejście w tryb nauczania zdalnego kl. 4-8 w terminie od 26.10.2020 r. do 08.11.2020 r.
W okresie trwania nauczania zdalnego zajęcia będą prowadzone z wykorzystaniem matod i technik kształcenia na odległość za pośrednictwem platformy Microsoft Teams.
W okresie trwania nauczania zdalnego obowiązywać będą Wytyczne dla Szkoły Podstawowej nr 9 im. Adolfa Dygasińskiego w Kielcach na czas nauki zdalnej w klasach 4-8 od 26.10.2020 r. do 08.11.2020 r.

Dyrektor Szkoły

Łukasz Stochmal