Dyrekcja Szkoły informuje, że w budynku szkoły wywieszone zostały listy uczniów przyjętych do klas pierwszych w roku szkolnym 2021/2022.

Dyrekcja Szkoły