Lp.

Imię i nazwisko prowadzącego zajęcia

Rodzaj zajęć

Ewentualny numer grupy

Liczba uczestników projektu kontynuujących zajęcia

Liczba uczestników, którzy zakończyli udział w projekcie w VI 2012

Liczba uczestników, którzy przystąpili do projektu od IX 2012

ogółem

w tym dziewczynki

ogółem

w tym dziewczynki

ogółem

w tym dziewczynki

Monika Kaczmarek Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu

0

0

5

2

5

2

Maria Paduszyńska Zajęcia przyrodnicze dla dzieci uzdolnionych ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno-przyrodniczych

0

0

6

3

9

4

Grażyna Romaniec Zajęcia matematyczne dla dzieci uzdolnionych ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno-przyrodniczych

0

0

6

3

8

4

Wanda Banaczkowska Zajęcia dla dzieci z trudnościami w uczeniu się matematyki

6

3

0

0

2

1

Anna Liebrecht Zajęcia dla dzieci uzdolnionych polonistycznie

0

0

12

7

11

6

Beata Rozpara Gimnastyka korekcyjna

5

0

15

7

5

2

Marta Surdyk Kinezjologia Edukacyjna

0

0

8

4

8

5

Razem uczestników projektu

11

3

52

26

48

24