Dyrekcja Szkoły informuje,że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 czerwca 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/990 kształcenie na odległość w szkołach zostaje przedłużone do 26 czerwca br.

Do 28 czerwca zostaje też przedłużony dodatkowy zasiłek opiekuńczy dla rodziców.

W piątek, 26 czerwca uczniowie będą mogli odebrać świadectwa według ściśle określonego harmonogramu (harmonogram będzie dostępny na stronie internetowej szkoły, szkolnym Facebooku oraz przesłany za pośrednictwem dziennika elektronicznego).

Od soboty, 27 czerwca dzieci i młodzież rozpoczną WAKACJE 😊🏖🏕🍦🌞

Dyrekcja Szkoły