Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 9 w Kielcach informuje, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 kwietnia 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, kształcenie na odległość zostaje przedłużone do 24 maja br.

Zgodnie z Komunikatem dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 24 kwietnia 2020 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty, egzaminu gimnazjalnego oraz egzaminu maturalnego w 2020 roku, egzamin ósmoklasisty zostanie przeprowadzony w dniach 16.06-18.06.2020 r.

Pozdrawiamy serdecznie
Dyrekcja Szkoły