Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 9 im. Adolfa Dygasińskiego w Kielcach, powołując się na wczorajsze słowa Ministra Edukacji Narodowej, informuje, że od 15.02.21 r. do 28.02.2021 r. nauka w klasach 1-3 szkoły podstawowej będzie kontynuowana w formie stacjonarnej.

W klasach 4-8 przedłużona zostaje nauka zdalna. W okresie trwania nauczania zdalnego zajęcia będą prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (za pośrednictwem platformy Microsoft Teams) o których mowa w przepisach Rozporządzenia MEN z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid-19 (Dz.U. poz.493).

Informuję, że dalszym ciągu obowiązują Procedury bezpieczeństwa w związku z koniecznością stosowania podwyższonego reżimu sanitarnego, związanego ze stanem epidemicznym w kraju, opracowane na podstawie Wytycznych MEiN, MZ i GIS.

Wszystkie zajęcia obowiązkowe i dodatkowe będą odbywały się formie stacjonarnej, natomiast zajęcia na basenie nie będą odbywały się do odwołania.

Dyrektor Szkoły
Łukasz Stochmal