Kontynuacja nauczania zdalnego w kl. 1-8 do 3 stycznia 2021 r.

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 9 im. Adolfa Dygasińskiego w Kielcach, powołując się na Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 24 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 zarządza przedłużenie zdalnego nauczania w kl. 1-8 do 3 stycznia 2021 r.

W okresie trwania nauczania zdalnego zajęcia będą prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (za pośrednictwem platformy Microsoft Teams) o których mowa w przepisach Rozporządzenia MEN z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid-19 (Dz.U. poz.493).
W okresie trwania nauczania zdalnego obowiązywać będą Wytyczne dla Szkoły Podstawowej nr 9 im. Adolfa Dygasińskiego w Kielcach na czas nauki zdalnej w klasach 1-8.

Zgodnie z zapowiedzią Premiera z dnia 21.11.2020, ferie odbędą się w tym samym czasie dla wszystkich województw – w okresie 4-17 stycznia 2021 roku.

Dyrektor Szkoły
Łukasz Stochmal