Prace klas pierwszych

Z okazji Dnia Puszowego Misia świetlica szkolna zorganizowała dla swoich podopiecznych konkurs plastyczny pt. „Pluszowy Miś”. Zadaniem uczestników konkursu było wypełnienie konturów misia za pomocą kolorowych skrawków papieru, czyli tzw. wydzieranka. Zgromadziliśmy wiele pięknych prac, dlatego laureatów wybieraliśmy spośród klas pierwszych, drugich i trzecich osobno. Zdobywcami I miejsc w swoich grupach wiekowych zostali: Cassie Sieroń (kl.1c), Hanna Staniek (kl.2c) oraz Natalia Rogóż (kl.3c). Zwycięzcom i laureatom II-ich i III -ich miejsc serdecznie gratulujemy. Wszystkie dzieci biorące udział w konkursie zostały obdarowane drobnymi upominkami.

Prace klas drugich i trzecich