Zapraszamy do udziału w konkursie plastycznym „Kielce-Moje Miasto w 2021 roku”, organizowanym przez Urząd Miasta Kielce.

Konkurs odbywa się w 3 kategoriach wiekowych:

– dzieci w wieku przedszkolnym

– dzieci z klas I – III szkoły podstawowej

– dzieci z klas IV – VIII szkoły podstawowej

Zadaniem uczestników konkursu jest własnoręczne wykonanie pracy plastycznej w formacie A3 (297 x 420 mm), która ma przedstawiać artystyczną wizję tego, jak ich zdaniem powinno wyglądać nasze miasto w 2021 roku.

Wykonaną pracę należy sfotografować i przesłać na adres: marketing@um.kielce.pl do 20 stycznia 2021 r.

Na  laureatów Konkursu czekają atrakcyjne nagrody rzeczowe, a na każdego z uczestników  – pamiątkowy dyplom podpisany przez Prezydenta Miasta Kielce.

Szczegółowe informacje: http://www.um.kielce.pl/biuro-prasowe/aktualnosci/art,23708,konkurs-kielce-moje-miasto-w-2021-roku.html