Zapraszamy wszystkich uczniów z klasy 4 i 5 do wzięcia udziału w konkursie historycznym organizowanym przez Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Kuratorium Oświaty w Kielcach , Ośrodek Edukacyjno-Muzealny „Świętokrzyski Sztetl” w Chmielniku oraz Gminę Chmielnik.

Zadaniem uczestnika konkursu jest wykonanie pracy plastycznej dowolną techniką i w dowolnym formacie oraz dołączenia do niego opisu w jednym egzemplarzu  (1-2 strony formatu A4). Praca ma za zadanie upamiętnić ślady materialne obecności Żydów m.in. zachowanych budynków, cmentarzy, elementów krajobrazu, czy przejawów kultury. Prace muszą zostać wykonane przez pojedynczych uczniów.

Termin wykonania pracy: do 10 kwietnia.

Szkolny opiekun konkursu: Paulina Kłonicka-Lembrych

Szczegółowe informacje:

Konkurs – Świętokrzyski Sztetl (swietokrzyskisztetl.pl)