Zachęcamy do udziału w konkursie pt.: „Epizody z najnowszej historii Polski w komiksie”. Konkurs polega na wykonaniu komiksu w polskiej wersji językowej przedstawiającego epizod rozgrywający się na tle wydarzeń ważnych dla dziejów polskiego społeczeństwa z udziałem realnego lub fikcyjnego bohatera. Zakres historyczny pracy powinien mieścić się w okresie od roku 1917  do 1990.

Praca konkursowa ( komiks) ma stanowić zamkniętą całość o objętości 8–10 stron/plansz formatu A4, przedstawionych w pionie. Do komiksu należy dołączyć metryczkę z danymi autora: imię, nazwisko, wiek, nazwa szkoły i adres mailowy do kontaktu.

Uczestnikiem konkursu może być uczeń w wieku od 11 do 19 lat.

Termin nadsyłania prac do 12 marca 2021 roku, na adres : Biuro Edukacji Narodowej Instytutu Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, ul. Postępu 18, 02-676 Warszawa z dopiskiem Komiks

Szkolny opiekun konkursu: Paulina Kłonicka-Lembrych

Szczegółowe informacje:

Epizody z najnowszej historii Polski w komiksie – Edukacja IPN