Uczniowie klas I-IV!

ogłaszamy konkurs na najładniejszego Wielkanocnego Zajączka pt. ‘Easter Bunny’.

Forma wykonania dowolna np. jako kartka wielkanocna, płaska, przestrzenna lecz nie większa niż kartka A4. Praca powinna być samodzielna, bez doklejanych gotowych elementów.

Ocenie podlegać będzie: staranność i oryginalność wykonania oraz krótkie życzenia wielkanocne w języku angielskim ( dotyczy klas II-IV).

Prace należy przekazać nauczycielowi języka angielskiego ( uczniowie klas I-III) natomiast klasy IV przekazują swoje prace do biblioteki w godzinach 8-12.

Termin wykonania 31 marca 2021r.